Kategoriarkiv: Vänsterpartiet i Hörby

Vem bryr sig om landsbydgen?

Vi i Vänsterpartiet bryr oss om landsbygden. Inte bara i slutet av en valrörelse.  Alltid! Vad vore staden utan landet?

I Hörby kommun är vi många som bor och verkar på landet. Det syns inte så mycket i politiken som förs, trots att landsbygden i en kommun som Hörby ofta är en förutsättning för stadens aktiviteter och ekonomi.

För oss är det en självklarhet att det också på landet skall finnas bra och tillgänglig samhällsservice inom det vi kallar kärnvälfärden: skola, sjukvård och omsorg. Kan vi med den nu förda politiken förvänta oss att de privata entrepenörerna tar hand om detta? Får de någon vinst av att etablera sig där det är glest mellan kunderna? Nej eller hur!

Vi måste föra en politik som ställer krav på politikerna i stat, kommun och landsting att se till att resurserna fördelas rättvist och anpassas till strukturen också på landsbygden.

Men välfärd är mer än som så. Tillgängligheten handlar också om trafik, inköp, kultur, idrott, arbete och bostad – själva livet! Vår politik handlar om att skapa en levande, fungerande och intressant miljö för alla. Det skall bli attraktivt att bo på landet, ungdomarna skall vilja bo kvar. Det skall vara möjligt att ta till vara alla de jobbmöjligheter som finns på landet.

Hur åstadkommer vi detta?

Bärarna av möjligheterna är invånarna själva. Det är deras aktiviteter som skall stödjas, deras röster det skall lyssnas till. Överallt finns det eldsjälar som jobbar i byalag, idrottsföreningar, ekonomiska föreningar för lanthandlar och så vidare. Många kämpar på i små, egna företag inom turism, matproduktion, lantbruk och mycket annat.

Transporterna är avgörande. Ungdomarna skall kunna komma iväg till skolor och fritidsaktiviteter, de äldre skall kunna komma till affären, till biblioteket, till vänner, vi skall kunna komma till arbetet. Vi tror inte att lösningen för att minska bilismen på landet är dyrare bensin utan bättre offentliga kommunikationer. Tror vi på att vinstkrävande privata företag satsar på detta? Nej, eller hur!

Vi vill lyssna på landsbygdens folk, vi vill arbeta för att behålla de små skolorna, för bättre skolbussning, närhet till sjukvården, fler händer i hemsjukvården.

Vi vill stödja föreningslivet, arbeta för bättre villkår för småföretagare och lantbruk.

Vi vill ha en bra, billig helst gratis närtrafik och utbyggd tågtrafik.

Invånarna skall stödjas i att t.ex. bilda kooperativ för biogas och vindkraft. Alla försök att utvinna naturgas eller öppna gruvor skall stoppas.

Vi måste medverka till att stoppa de orimliga vinstintressen som skövlar vår största tillgång – vår vackra natur, stillheten i skogen, ljuset över strandängarna allt det som gör att vi vill bo och verka på landet.

Vänsterpartiet bryr sig om landsbygden!

Vår landsbygd är inte till salu!

 

Killhult i januari 2018

Ingrid Bromander, V Hörby

Sveriges häftigaste ”valbyrå” ?

Vänsterpartiet har inga bidrag från finansbolagen, eftersom
vi hellre ser att samhällets intäkter fördelas
än guppar i skatteparadisens småbåtshamnar.

Byrån på bilden är själva grundfundamentet varpå (V) i Hörby återuppstått.

Välfärdsbolagens ägare lyfter miljarder ur välfärden
men vi har en välfärdsbyrå med lådor för skola, sjukvård och omsorg,
dit pengarna ska gå.

Första lördagen på torget i Hörby

Samtalet och argumenten är allt vi har.
Och en valbyrå, förstås.

För en välfärd utan vinstintressen

Vänsterpartiet i Hörby vill se en bättre kommunal välfärd. I stället för att sänka skatterna eller tillåta vinstintressen inom kommunal verksamhet vill vi att skatterna ska gå till en bättre vård, skola och omsorg. Förskola/skola, vård och omsorg ska drivas i offentlig regi och vara öppna för demokratisk insyn. Vi verkar för ett brett kulturutbud och fritidsmöjligheter som är tillgängliga för alla. Vi vill se en bra och utbyggd kollektivtrafik. Du som kan arbeta ska ha rätt till arbete oavsett om du är ung eller gammal, född i Sverige eller invandrad, funktionshindrad eller inte. Du som har behov av stöd och hjälp ska ha rätt till detta – det är inte ditt fel om du är sjuk eller arbetslös. Det måste en gång för alla bli slut på att kvinnor i allmänhet tjänar mindre än män. Miljöhänsyn måste prägla de politiska besluten.

Din röst på vänstern gör skillnad!

Vänsterpartiet Hörby jobbar för:

– Mer resurser till skolan. Fler lärare och elevvårdspersonal.

– Vikarier från första dagen.

– Mer personal och fungerande vikariesystem i äldrevården.

– Satsningar på kulturen. Kulturhus i Hörby. Avgiftsfri kulturskola.

– Att barn till arbetslösa, föräldralediga och sjukskrivna ska ha samma rätt till förskola som andra barn.

– Bättre kollektivtrafik på landsbygden, bland annat för skolungdomar.

– Bostäder för alla – inga bostadslösa i Hörby.