Kategoriarkiv: Demokrati

Rör inte strejkrätten!

Hamnarbetarna i Göteborg har tagit strid för sin rätt att försvara och förbättra sina villkor.

Strejken är det yttersta och enda vapen anställda har gentemot arbetsgivarens godtyckliga behandling av den anställde.

Strejken har sedan början av 1900-talet varit det som skapat den balans mellan arbetsköpare och arbetssäljare som den svenska välfärden byggts upp på. En balans som de senaste årtiondena har rubbats av den förda politiken och som yttersta konsekvens nu resulterat i regeringens samgående med de borgerliga med angreppet på strejkrätten.

En rätt som är inskriven i avtal mellan arbetsköpare och arbetssäljare och som inte borde kunna röras av andra än arbetsmarknadens parter.

Hamnarbetarnas kamp är därför en viktig kamp för oss alla. Därför stödjer vi denna kamp för rätten att kunna ingå avtal även om en annan organisation redan har ett avtal. Arbetsköparen skall inte kunna välja ett avtal som passar dem utan förhandling med ALLA de valda företrädarna för de fackklubbar som finns på arbetsplatsen.

Försvagar vi rätten att strejka försvagar vi möjligheterna att förbättra våra arbetsvillkor och därmed vårt samhälle.

Vänsterpartiet i Hörby stödjer helt och fullt hamnarbetarna och protesterar mot regeringens hot om att försvaga strejkrätten.

Hamnarbetarnas kamp är vår kamp!

För V i Hörby
Ingrid och Uno

Sveriges häftigaste ”valbyrå” ?

Vänsterpartiet har inga bidrag från finansbolagen, eftersom
vi hellre ser att samhällets intäkter fördelas
än guppar i skatteparadisens småbåtshamnar.

Byrån på bilden är själva grundfundamentet varpå (V) i Hörby återuppstått.

Välfärdsbolagens ägare lyfter miljarder ur välfärden
men vi har en välfärdsbyrå med lådor för skola, sjukvård och omsorg,
dit pengarna ska gå.

Första lördagen på torget i Hörby

Samtalet och argumenten är allt vi har.
Och en valbyrå, förstås.