Rör inte strejkrätten!

Hamnarbetarna i Göteborg har tagit strid för sin rätt att försvara och förbättra sina villkor.

Strejken är det yttersta och enda vapen anställda har gentemot arbetsgivarens godtyckliga behandling av den anställde.

Strejken har sedan början av 1900-talet varit det som skapat den balans mellan arbetsköpare och arbetssäljare som den svenska välfärden byggts upp på. En balans som de senaste årtiondena har rubbats av den förda politiken och som yttersta konsekvens nu resulterat i regeringens samgående med de borgerliga med angreppet på strejkrätten.

En rätt som är inskriven i avtal mellan arbetsköpare och arbetssäljare och som inte borde kunna röras av andra än arbetsmarknadens parter.

Hamnarbetarnas kamp är därför en viktig kamp för oss alla. Därför stödjer vi denna kamp för rätten att kunna ingå avtal även om en annan organisation redan har ett avtal. Arbetsköparen skall inte kunna välja ett avtal som passar dem utan förhandling med ALLA de valda företrädarna för de fackklubbar som finns på arbetsplatsen.

Försvagar vi rätten att strejka försvagar vi möjligheterna att förbättra våra arbetsvillkor och därmed vårt samhälle.

Vänsterpartiet i Hörby stödjer helt och fullt hamnarbetarna och protesterar mot regeringens hot om att försvaga strejkrätten.

Hamnarbetarnas kamp är vår kamp!

För V i Hörby
Ingrid och Uno

Vem bryr sig om landsbydgen?

Vi i Vänsterpartiet bryr oss om landsbygden. Inte bara i slutet av en valrörelse.  Alltid! Vad vore staden utan landet?

I Hörby kommun är vi många som bor och verkar på landet. Det syns inte så mycket i politiken som förs, trots att landsbygden i en kommun som Hörby ofta är en förutsättning för stadens aktiviteter och ekonomi.

För oss är det en självklarhet att det också på landet skall finnas bra och tillgänglig samhällsservice inom det vi kallar kärnvälfärden: skola, sjukvård och omsorg. Kan vi med den nu förda politiken förvänta oss att de privata entrepenörerna tar hand om detta? Får de någon vinst av att etablera sig där det är glest mellan kunderna? Nej eller hur!

Vi måste föra en politik som ställer krav på politikerna i stat, kommun och landsting att se till att resurserna fördelas rättvist och anpassas till strukturen också på landsbygden.

Men välfärd är mer än som så. Tillgängligheten handlar också om trafik, inköp, kultur, idrott, arbete och bostad – själva livet! Vår politik handlar om att skapa en levande, fungerande och intressant miljö för alla. Det skall bli attraktivt att bo på landet, ungdomarna skall vilja bo kvar. Det skall vara möjligt att ta till vara alla de jobbmöjligheter som finns på landet.

Hur åstadkommer vi detta?

Bärarna av möjligheterna är invånarna själva. Det är deras aktiviteter som skall stödjas, deras röster det skall lyssnas till. Överallt finns det eldsjälar som jobbar i byalag, idrottsföreningar, ekonomiska föreningar för lanthandlar och så vidare. Många kämpar på i små, egna företag inom turism, matproduktion, lantbruk och mycket annat.

Transporterna är avgörande. Ungdomarna skall kunna komma iväg till skolor och fritidsaktiviteter, de äldre skall kunna komma till affären, till biblioteket, till vänner, vi skall kunna komma till arbetet. Vi tror inte att lösningen för att minska bilismen på landet är dyrare bensin utan bättre offentliga kommunikationer. Tror vi på att vinstkrävande privata företag satsar på detta? Nej, eller hur!

Vi vill lyssna på landsbygdens folk, vi vill arbeta för att behålla de små skolorna, för bättre skolbussning, närhet till sjukvården, fler händer i hemsjukvården.

Vi vill stödja föreningslivet, arbeta för bättre villkår för småföretagare och lantbruk.

Vi vill ha en bra, billig helst gratis närtrafik och utbyggd tågtrafik.

Invånarna skall stödjas i att t.ex. bilda kooperativ för biogas och vindkraft. Alla försök att utvinna naturgas eller öppna gruvor skall stoppas.

Vi måste medverka till att stoppa de orimliga vinstintressen som skövlar vår största tillgång – vår vackra natur, stillheten i skogen, ljuset över strandängarna allt det som gör att vi vill bo och verka på landet.

Vänsterpartiet bryr sig om landsbygden!

Vår landsbygd är inte till salu!

 

Killhult i januari 2018

Ingrid Bromander, V Hörby