Sveriges häftigaste ”valbyrå” ?

Vänsterpartiet har inga bidrag från finansbolagen, eftersom
vi hellre ser att samhällets intäkter fördelas
än guppar i skatteparadisens småbåtshamnar.

Byrån på bilden är själva grundfundamentet varpå (V) i Hörby återuppstått.

Välfärdsbolagens ägare lyfter miljarder ur välfärden
men vi har en välfärdsbyrå med lådor för skola, sjukvård och omsorg,
dit pengarna ska gå.

Första lördagen på torget i Hörby

Samtalet och argumenten är allt vi har.
Och en valbyrå, förstås.

För en välfärd utan vinstintressen

Vänsterpartiet i Hörby vill se en bättre kommunal välfärd. I stället för att sänka skatterna eller tillåta vinstintressen inom kommunal verksamhet vill vi att skatterna ska gå till en bättre vård, skola och omsorg. Förskola/skola, vård och omsorg ska drivas i offentlig regi och vara öppna för demokratisk insyn. Vi verkar för ett brett kulturutbud och fritidsmöjligheter som är tillgängliga för alla. Vi vill se en bra och utbyggd kollektivtrafik. Du som kan arbeta ska ha rätt till arbete oavsett om du är ung eller gammal, född i Sverige eller invandrad, funktionshindrad eller inte. Du som har behov av stöd och hjälp ska ha rätt till detta – det är inte ditt fel om du är sjuk eller arbetslös. Det måste en gång för alla bli slut på att kvinnor i allmänhet tjänar mindre än män. Miljöhänsyn måste prägla de politiska besluten.

Din röst på vänstern gör skillnad!

Vänsterpartiet Hörby jobbar för:

– Mer resurser till skolan. Fler lärare och elevvårdspersonal.

– Vikarier från första dagen.

– Mer personal och fungerande vikariesystem i äldrevården.

– Satsningar på kulturen. Kulturhus i Hörby. Avgiftsfri kulturskola.

– Att barn till arbetslösa, föräldralediga och sjukskrivna ska ha samma rätt till förskola som andra barn.

– Bättre kollektivtrafik på landsbygden, bland annat för skolungdomar.

– Bostäder för alla – inga bostadslösa i Hörby.